Významnou položkou portfólia spoločnosti je zatepľovanie obvodových plášťou budov. V tejto oblasti je naša spoločnosť držiteľom licencie na zhotovenie ETICS vydaného Technickým a skúšobným ústavom stavebným.
Významnou položkou portfólia spoločnosti je zatepľovanie obvodových plášťou budov. V tejto oblasti je naša spoločnosť držiteľom licencie na zhotovenie ETICS vydaného Technickým a skúšobným ústavom stavebným.