Referencie

Ako referencie vyberáme tie významnejšie zo stavieb, ktoré sme realizovali.

Súčasťou cenovej ponuky je aj kontakt osoby zastupujúce Vami vybrané referenčné stavny, prípadne osobná prehliadka.

       
PDP,s.r.o. rekonštrukcia plochej strechy 52 000,-€ 2016
       
Ing.Gramblička,
Valaská Belá
rekonštrukcia exteriéru rod.domu 35 000,-€ 2016
       
ŠZŠ Handlová kompletná rekonštrukcia podláh-1000m2
doba realizácie – 5 týždňov!!!
49 800,-€ 2016
       
p.Trnovská, Bernolákovo kompletná rekonštrukcia rod.domu 1.fáza 52 000,-€ 2016
       
Ing.Michal Kršiak s manželkou,
Nitrianske Rudno
hrubá stavba rodinného domu 106 000,-€ 2016
       
Bytový dom, Ul.SNP 585,
Kanianka 4-10
celková obnova omietok v spoločných priestoroch bytového domu 60 000,-€ 2016 
       
Technický a skúšobný ústav stavebný
TSÚS n.o., Bratislava
obnova interiérových a exteriérových 
prevádzkových a administratívnych priestorov
37 000,-€ 2015
       
Bytový dom, Nábr.sv.Cyrila 9-10,
Prievidza
celková rekonštrukcia 
(Odstránenie vlhkosti a obnova fasády)
45 000,-€ 2015
       
Bytový dom, Benedikta 1 - 9, Prievidza celková rekonštrukcia 227 000,-€ 2014
       
 Hotel Chopin, Bratislava  oprava fasády 17 000,-€ 2013
       
Bytový dom, Hodžu 14 - 16,
Prievidza
 rekonštrukcia balkónov 55 000,-€ 2013
       
Bytový dom, Urbánka  6 – 10,
Prievidza
zateplenie fasády a rekonštrukcia balkónov 130 000,-€ 2012
       
Bytový dom, Jesenského,
Prievidza
zateplenie bytového domu a oprava balkónov 48 000,-€ 2012
       
Bytový dom,
Bánovce nad Bebravou
výmena shodiskových presklení 18 000,-€ 2012
       
STS,s.r.o. Prievidza 4 Bytové domy II.Etapa-24 byt.jednotiek 1 320 000,-€ 2011
       
Bytový dom Zlaté Moravce rekonštrukcia balkónov 65.000,- 2011
       
Lekáreň Sever v Prievidzi nadstavba prevádzkovo administračných priestorov 235.000,- 2011
       
Bytový dom Žiar nad Hronom celková obnova bytového domu 275.000,- 2011
       
Spol. vlastníkov byt. a neb. priestorov
Energetikov 42-50, Prievidza
celková obnova bytovho domu 250.000,- 2011
       
Základná škola Bystričany celková obnova z fondov EÚ   2010
       
Spol. vlastníkov byt. a neb. priestorov
Clementisa 234, Prievidza
celková obnova bytového domu 300.000.- 2010
       
Spol. vlastníkov byt. a neb. priestorov
Enobyt v Prievidzi
celková obnova bytového domu, ŠFRB 200.000,- 2010
       
Spol. vlastníkov byt. a neb. priestorov
Na Karasiny 250, Prievidza
celková obnova bytového domu 12 000 000,-SK 2009
       
Spol. vlastníkov byt. a neb. priestorov
Clementisa D-18, Prievidza
celková obnova bytového domu 9 000 000,-SK 2009
       
Pani Huňačková rekonštrukcia chatyv Nitrianskom Rudne 1 500 000,-SK 2008
       
Spol. vlastníkov byt. a neb. priestorov
Na Karasiny 45-55, Prievidza
zateplenie bytového domu 9 000 000,-SK 2008
       
Spol. vlastníkov byt. a neb. priestorov
Gorkého, Prievidza
celková rekonštrukcia bytového domu, ŠFRB 6 500 000,-SK 2007
       
Spol. vlastníkov byt. a neb. priestorov
Clementisa D-7, Prievidza
zateplenie bytového domu, ŠFRB 8 500 000,-SK 2007
       
Spol. vlastníkov byt. a neb. priestorov
Na Karasiny 17-27, Prievidza
zateplenie bytového domu 7 000 000,-SK 2007
       
Mgr. Veterníková rekonštrukcia lekárne Sever v Prievidzi 4 100 000,-SK 2006
       
TOP REFAL rekonštrukcia chaty v chat. oblasti v Bojniciach 2 400 000,-SK 2006
       
Ing. Daubner rekonštrukcia rodinného domu 1 200 000,-SK 2005
       
AUDING s.r.o. polyfunkčný objekt 2 800 000,-SK 2005
       
PaedDr. Králik rekonštrukcia sídla firmy 1 900 000,-SK 2003
       
p. Pokorný rekonštrukcia rodinného domu, Partizánske 720 000,-SK 2003
       
p. Ušiak zateplenie rodinného domu, Liešťany 250 000,-SK 2004
       
MUDr. Prostredný rekoštrukcia rodinného domu, Nitrianske Sučany 2 600 000,-SK 2004
       
Mgr. Galbavá lekáreň a ordinácie Handlová 2 700 000,-SK 2004
       
Š.Z.Š. Handlová   600 000,-SK 2004
       
Z.Š. Nitrianske Rudno   650 000,-SK 2004
       
Polícia, Prievidza stavebné práce v rámci okresu Prievidza 700 000,-SK 2004
       
Jednota SD predajňa Kamenec pod Vtáčnikom 1 650 000,-SK 2004
       
Jednota SD predajňa Nitrianske Sučany 470 000,-SK 2004
       
Jednota SD predajňa Podhradie 450 000,-SK 2004
       
Kmet - Handlová   500 000,-SK 2004